THINKIN STUDIO

THINKIN STUDIO és un Estudi d'Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte que té per objectiu combinar la creativitat, el desenvolupament, la innovació i l'accessibilitat per tal de satisfer les necessitats de totes les persones sense deixar de banda els aspectes econòmics, ecològics, de producció i estètics.

L'enginyer en disseny industrial i desenvolupament del producte interpreta i serveix a aquelles necessitats humanes que poden ser cobertes donant forma a productes i serveis. La funció d'aquests productes i serveis és la d'ajudar a la persona en el millor gaudir de l'entorn que ella mateixa crea. L'enginyer en disseny industrial planifica productes i serveis, sol o en equip, en els que la seva responsabilitat és determinar formes integrades entre els components del servei, coordinant les exigències de la tècnica, la fabricació, distribució i, especialment, les de l'ús per l'home. Així doncs, l'enginyer en disseny industrial és l'arquitecte de l'objecte.
(adaptació d'André Ricard)

THINKIN STUDIO ofereix un servei d'ideació, generació i consultoria de projectes relacionats amb qualsevol tipus de producte i servei enfocat a l'usuari. Per a tal d'oferir aquest servei es tenen en compte alguns dels següents aspectes:

  • Usabilitat i ergonomia: El producte o servei ha de ser el més amigable i entenedor per a l'usuari.
  • Economia: Volem que el producte o servei tingui un preu adequat amb relació al seu cost i qualitat reals.
  • Ecologia: En el procés de disseny es tindrà present la protecció del medi ambient tractant, en la major mesura possible, evitar perjudicar-lo.
  • Producció: Es dissenyarà un procés que eviti costos innecessaris.
  • Estètica: El producte o servei buscarà ser atractiu a l'usuari.


A més, obrim les portes a que els nostres clients participin en el procés de disseny per evitar arribar a una solució final errònia i així no cometre despeses innecessàries en diners i temps.