Disseny Universal

A THINKIN STUDIO creiem que el Disseny Universal o Disseny per a Tothom és un factor clau per a la inclusió de totes les persones. Volem que els nostres dissenys siguin accessibles per a qualsevol tipus d'usuari independentment de les seves capacitats físiques, sensorials i cognitives, de la seva edat, del seu sexe, del seu origen...

S'entèn per Disseny Universal el disseny de productes i entorns aptes per a l'ús del major nombre de persones sense necessitat d'adaptacions ni d'un disseny especialitzat. (The Center for Universal Design, N.C. State University)

A THINKIN STUDIO pensem en l'usuari i en la seva qualitat de vida. És per a això, que intentem aplicar els 7 principis del disseny universal a cada un dels nostres projectes i dissenyem productes/serveis específics per a ajudar a la inclusió social de les persones.

 

 

Els 7 Principis del Disseny Universal

  1. Ús equitatiu: El disseny ha de ser fàcil d'usar i adequat per a totes les persones independentment de les seves capacitats i habilitats.
  2. Flexibilitat: El disseny ha de poder adequar-se a un ampli rang de preferències i habilitats individuals.
  3. Simple i intuïtiu: El disseny ha de ser fàcil d'entendre independentment de l'experiència, els coneixements, les habilitats o el nivell de concentració de l'usuari.
  4. Informació fàcil de percebre: El disseny ha de ser capaç d'intercanviar informació amb l'usuari, independentment de les condicions ambientals o les capacitats sensorials del mateix.
  5. Tolerant a errors: El disseny ha de minimitzar les acciones accidentals o fortuïtes que poden tenir conseqüències fatals o no desitjades.
  6. Escàs esforç físic: El disseny ha de poder ser utilitza eficaçment i amb el mínim esforç possible.
  7. Dimensions apropiades: Les mides i espais han de ser apropiats per l'abast, manipulació i ús per part de l'usuari independentment de la seva mida, posició i mobilitat.