Visió, missió i valors

VISIÓ

 • Dissenyar amb i per a l'usuari.
 • Ser un estudi preparat per a competir en disseny de qualsevol àmbit en el que aplicar el major grau d'accessibilitat.

 

MISSIÓ

 • Satisfer les necessitats dels nostres clients mitjançant el disseny industrial i el desenvolupament de producte.
 • Innovar i crear per a millorar la qualitat de vida de l'usuari.
 • L'usuari és el centre dels nostres dissenys.

 

VALORS

 • Passió: Estem compromesos al 100% amb el cor i la ment en cada un dels nostres projectes.
 • Innovació: Promovem millores continues per aconseguir la màxima qualitat des de la rendibilitat.
 • Diversitat: Estudiem i treballem sobre un ampli ventall de projectes de diferents àmbits.
 • Qualitat: Busquem l'excel·lència.
 • Atenció: Escoltem al client.
 • Conducta ètica: Actuem amb professionalitat, integritat moral, lleialtat i respecte a les persones i al medi ambient.